„Zauważycie, że znaczną część tego, co matka robi z niemowlęciem, można określić, jako „trzymanie”. Właściwe trzymanie, ta delikatna rzecz, jaka mogą delikatnie robić jedyni odpowiednie osoby, odgrywa bardzo ważną rolę; ale również znaczna cześć wychowania niemowlęcia stanowi coraz szerszą interpretacje słowa „trzymanie”. Trzymania zaczyna obejmować wszelkie fizyczne formy zajmowania się dzieckiem, jeśli służy dostosowywaniu środowiska do jego potrzeb. Stopniowo dziecko docenia bycie puszczonym i to pokrywa się z poznaniem dziecka z Zasadą Rzeczywistości. Rodzina nadal trzyma dziecko, a społeczeństwo trzyma rodzinę” – Donald Winnicott


POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB CIERPIĄCYCH Z POWODU WOJNY

Back to Top

Facebook