„Przystań” Superwizje dla wychowawców.

Zapraszamy wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych na bezpłatne superwizje prowadzone przez terapeutów Stowarzyszenia. Zgłoszenia pod adresem mailowym Stowarzyszenia: spdwinnicott@gmail.com