„Przystań” Superwizje dla wychowawców.

Zapraszamy wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych na bezpłatne superwizje prowadzone przez terapeutów Ośrodka.

Zgłoszenia mailowe: spdwinnicott@gmail.com

Back to Top

Facebook