LOT Motyla

Zapraszamy psychoterapeutów na Letnie Treningi Obserwacji wczesnej relacji rodzic – dziecko. Zgłoszenia i szczegółowe infromacje: spdwinnicott@gmail.com