Myśli gąsienicy.

WYJAZD TERAPEUTYCZNY DLA BYŁYCH WYCHOWANKÓW DOMÓW DZIECKA I ICH DZIECI
„Myśli gąsienicy”

Dorośli wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych często mają utrudnioną możliwość porozmawiania ze swoimi rodzicami o rodzicielstwie i własnych dylematach macierzyńskich i ojcowskich. W myśl tego pragniemy „stworzyć środowisko” gdzie w bezpiecznej i życzliwej atmosferze będą mogli poszukać odpowiedzi na nurtujące pytania a ich dzieci spędzić czas twórczo i przyjemnie podczas zabawy.
Cele dla rodziców to między innymi : wzbogacanie wiedzy, wymiana doświadczeń i wspieranie zdolności rodzicielskich. Cele dla dzieci to przede wszystkim zabawa, która jest celem samym w sobie.
W tym roku już po raz czwarty organizujemy wyjazd. Ze względu na rosnące zainteresowanie planujemy w tym roku zrealizować dwa turnusy. Jeden w północnej części Polski drugi w południowej.
Wyjazd jest finansowany z samodzielnej zbiórki pieniężnej. Dzięki środkom, które zbierzemy może być skierowany do większej liczby osób.
Wyjazd nie ma celów zarobkowych. Osoby prowadzące jadą w ramach wolontariatu.
Prosimy o wsparcie finansowe, każdy grosz się liczy.
Konto: 09 1600 1420 1881 4561 9000 0001
Tytuł wpłaty: darowizna wyjazd wakacyjny
Dziękujemy ślicznie

Back to Top

Facebook