„Wczesna relacja…”.

Szkolenie „Wczesna relacja matka – dziecko z pespektywy teorii przywiązania”

Kraków, 30.06.2017r., godz. 16.00 – 19.00

                                                                                       

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Treści szkolenia dotyczyć będą etapów budowania więzi w relacji matka – dziecko, stylów przywiązania – diagnoza oraz praca na rzecz kształtowania bezpiecznego stylu przywiązania, praca z dziećmi z zaburzeniami więzi. Treści szkolenia obrazowane będą filmikami.

Zgłoszenia: spdwinnicott@gmail.com, koszt 150 zł, dla członków Stowarzyszenia – 100 zł.

Zebrane środki w całości zostaną przeznaczone na tegoroczny obóz terapeutyczny dla rodziców z małymi dziećmi. Liczba miejsc ograniczona

Back to Top

Facebook