Wolontariat psychoterapeuty

Jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Poniżej zamieszczamy mapę Polski z zaznaczonymi miejscami, gdzie w ramach wolontariatu przyjmują terapeuci działający w Stowarzyszeniu. Tworzymy listę terapeutów dziecięcych, którzy mają możliwość i wyrażają chęć podjęcia się pracy wolontarystycznej na rzecz dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci z rodzin ubogich, kierowanych przez MOPS.

Do kontaktu zapraszamy pracowników MOPS i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Jeżeli poszukują Państwo terapeuty dziecięcego dla swojego podopiecznego prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 792 172 431.

Zapraszamy również wychowawców placówek na indywidualne superwizje. Zgłoszenia mailowe: spdwinnicott@gmail.com

Wolontariusze Stowarzyszenia

map1

Back to Top

Facebook